Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Bunker Hill : Tijdschrift met literatuur

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 10 (2007/2008)
afl. 39 (november), 79 p. = Writer's block
afl. 40 (februari), 79 p. = Werk in uitvoering

Met gegevens over de auteurs achterin het nummer

Dirk-Jan Arensman (redactie), Caroline Mulder (redactie), Vincent Overeem (redactie, vanaf nr. 40), Alfred Schaffer (redactie), Victor Schiferli (redactie), Martijn Simons (redactiesecretariaat)
Redactieraad: Lolies van Grunsven, Menno Hartman, Daphne de Heer, Jasper Henderson
Redactie-adres: Van Miereveldstraat 1, NL-1071 DW Amsterdam
Uitgever: Stichting Bunker Hill, Postbus 75184, NL-1070 AD Amsterdam