Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Noachs Kat : Noord-Nederlands tijdschrift voor proza en poëzie

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang [nvt] (2004)
afl. 12 (april), 40 p.
afl. 13 (oktober), 40 p.

S. Hassan Golbang Khorasani (redactie), Chris Houwman (eindredactie), Detmer Hubbeling (redactie), Hubert Klaver (redactie), M & H (vormgeving), András Mebius (redactie)
Redactie-adres: Palembangstraat 32, 9715 LL Groningen
Uitgever: Schrijversvereniging Noachs Kat, Soendastraat 89, 9715 NM Groningen