Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Noachs Kat : Noord-Nederlands tijdschrift voor proza en po√ęzie

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang [nvt] (2007)
afl. 20 (maart), 40 p.
afl. 21 (juni), 40 p. = 'Bloomsday' of 'Zwerftocht door Stad'

Paul M. Borggreve (redactie), S. Hassan Golbang Khorasani (eindredactie), Chris Houwman (redactie, tevens vormgeving), Detmer Hubbeling (redactie), Hubert Klaver (redactie)
Redactie-adres: Oosterweg 39B, 9724 CB Groningen
Uitgever: Schrijversvereniging Noachs Kat, Soendastraat 89, 9715 NM Groningen