Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Wel : Universitaire werkgroep literatuur en media

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 25 (2008)
afl. 1 (maart), 116 p. = Lentecollectie
afl. 2 (juni), 216 p.
afl. 3 (september), 4 p.
afl. 4 (december), 145 p. = 25! Jublieumnummer. Lezers schrijven

Hans Devroe (hoofdredactie), Koert Eeckhout (redactie), Tom Kimpe (eindredactie), Barbara De Munnynck (redactie), Johannes Swings (eindredactie)
Redactie-adres: Kapucijnenvoer 67/15, B-3000 Leuven
Uitgever: Wel p/a Hans Devroe, Kapucijnenvoer 67/15, B-3000 Leuven