Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Bunker Hill : Tijdschrift met literatuur

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 11 (2008/2009)
afl. 41 (juni), 63 p. = De fantastische vertelling
afl. 42 (november), 75 p.
afl. 43/44 (maart 2009), 166 p.

Met gegevens over de auteurs achterin het nummer

Dirk-Jan Arensman (redactie), Caroline Mulder (redactie), Alfred Schaffer (redactie), Victor Schiferli (redactie), Martijn Simons (redactiesecretariaat)
Redactieraad: Lolies van Grunsven, Menno Hartman, Daphne de Heer, Jasper Henderson
Redactie-adres: Van Miereveldstraat 1, NL-1071 DW Amsterdam
Uitgever: Stichting Bunker Hill, Postbus 75184, NL-1070 AD Amsterdam