Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

De Gids

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 174 (2011)
afl. 1 (januari), 1-118 p. = Honderd jaar Tjalie Robinson
afl. 2 ([nvt]), 121-247 p. = Het leven der dingen
afl. 3 ([nvt]), 249-398 p.
afl. 4 ([nvt]), 401-533 p. = The matter with words
afl. 5 ([nvt]), 537-652 p.
afl. 6 ([nvt]), 657-792 p. = De Gids top 20
afl. 7 ([nvt]), 793-904 p.
afl. 8 (december), 905-1035 p. = De horizon

Met gegevens over de medewerkers achterin het nummer.

Jan-Willem Anker (redactie, t/m afl.7), Maria Barnas (redactie, t/m afl. 1), Roel Bentz van den Berg (redactie), Jeroen van Dongen (redactie, t/m afl.7), Edzard Mik (redactie, t/m afl.7), Annet Mooij (redactie, t/m afl.7), Arjen Mulder (redactie), Willem Otterspeer (redactie, t/m afl.7), Remco Raben (redactie, vanaf afl 8), Dirk Vis (redactie), Michel van de Waart (redactie), Dirk van Weelden (redactie), Esther Wils (redactiesecretariaat)
Redactieraad: Hans Maarten van den Brink, Adriaan van Dis, Louise O. Fresco, Laurens van Krevelen, Willem Otterspeer (vanaf afl. 8), Monika van Paemel, René van Stipriaan, Abram de Swaan
Redactie-adres: Herengracht 370, NL-1016 CH Amsterdam
Uitgever: Uitgeverij De Arbeiderspers, Postbus 40203, NL-3504 AA Utrecht