Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Strak : Geïllustreerd literair tijdschrift

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang [nvt] (2012)
afl. 3 ([juli]), 48 p.
afl. 4 ([nvt]), 463-517 p.

Met gegevens over de medewerkers

Jeroen Aalbers (eindredactie), Suzanne Allewelt (vormgeving), Elfie Tromp (eindredactie)
Redactie-adres: [nvt], [nvt] Rotterdam
Uitgever: Redactie Strak, Rotterdam