Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

De Gids

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 176 (2013)
afl. 1 ([nvt]), 39 p. = Lezen of niet-lezen
afl. 2 ([nvt]), 39 p. = Zuid-Afrika
afl. 3 ([nvt]), 39 p. = Animalia
afl. 4 ([nvt]), 39 p. = Bakens & dwaallichten : Integriteit in de wetenschap
afl. 5 ([nvt]), 47 p.
afl. 6 ([nvt]), 39 p. = Freud leeft! Leeft Freud?
afl. 7 ([nvt]), 39 p. = Kennedy
afl. 8 ([nvt]), 39 p. = Privacy

Met gegevens over de auteurs voorin het nummer

Roel Bentz van den Berg (redactie), Piet Gerbrandy (redactie), Floor Koomen (vormgeving, vanaf afl. 4), Jelmer Mommers (redactie, webredactie), Annet Mooij (eindredactie), Merlijn Olnon (redactie), Dirk Vis (redactie, tevens webredactie), Willem-Sjoerd van Vliet (redactie, webredactie), Dirk van Weelden (redactie), Esther Wils (redactiesecretariaat, tot nr. 5 tevens webredactie)
Redactieraad: Hans Maarten van den Brink, Gerlien van Dalen, Adriaan van Dis, Louise O. Fresco, Laurens van Krevelen, Willem Otterspeer, Monika van Paemel, René van Stipriaan, Abram de Swaan
Redactie-adres: p/a Singel 464, NL-1017 AW Amsterdam
Uitgever: Uitgeverij De Groene Amsterdammer, Singel 464, NL-1017 AW Amsterdam