Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

De Gids

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 177 (2014)
afl. 1 ([nvt]), 39 p. = Schuld
afl. 2 ([nvt]), 31 p. = 200 jaar grondwet
afl. 3 ([nvt]), 39 p. = Mens & machine
afl. 4 ([nvt]), 39 p.
afl. 5 ([nvt]), 39 p. = Liefde als kunde
afl. 6 ([nvt]), 39 p. = Onvoltooid
afl. 7 ([nvt]), 39 p. = Geloof het of niet
afl. 8 ([nvt]), 39 p. = De literaire blik

Met gegevens over de auteurs voorin het nummer

Roel Bentz van den Berg (redactie), Fiep van Bodegom (redactiesecretariaat, vanaf nr. 6), Piet Gerbrandy (redactie), Floor Koomen (vormgeving), Jelmer Mommers (redactie), Annet Mooij (eindredactie), Merlijn Olnon (redactie), Adriaan van Veldhuizen (redactie, nr. 2, 4-), Dirk Vis (redactie), Willem-Sjoerd van Vliet (redactie), Dirk van Weelden (redactie), Niña Weijers (redactie, vanaf nr. 3), Esther Wils (redactiesecretariaat, t/m nr. 6)
Redactieraad: Hans Maarten van den Brink, Gerlien van Dalen, Adriaan van Dis, Louise O. Fresco, Laurens van Krevelen, Willem Otterspeer, Monika van Paemel, René van Stipriaan, Abram de Swaan
Redactie-adres: p/a Singel 464, NL-1017 AW Amsterdam
Uitgever: Uitgeverij De Groene Amsterdammer, Singel 464, NL-1017 AW Amsterdam