Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

De Gids

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 178 (2015)
afl. 1 ([nvt]), 31 p.
afl. 2 ([nvt]), 31 p.
afl. 3 ([nvt]), 31 p.
afl. 4 ([nvt]), 31 p.
afl. 5 ([nvt]), 31 p.
afl. 6 ([nvt]), 31 p.

Met gegevens over de auteurs bij de bijdragen

Roel Bentz van den Berg (redactie), Julie Blussé (redactie, vanaf nr. 4), Fiep van Bodegom (redactiesecretariaat), Piet Gerbrandy (redactie), Floor Koomen (vormgeving), Edzard Mik (eindredactie, vanaf nr. 5), Jelmer Mommers (redactie, t/m nr. 2), Annet Mooij (eindredactie, t/m nr. 4), Merlijn Olnon (redactie), Adriaan van Veldhuizen (redactie), Dirk Vis (redactie), Willem-Sjoerd van Vliet (redactie), Dirk van Weelden (redactie), Niña Weijers (redactie)
Redactieraad: Hans Maarten van den Brink, Gerlien van Dalen, Adriaan van Dis, Louise O. Fresco, Laurens van Krevelen, Willem Otterspeer, Monika van Paemel, René van Stipriaan, Abram de Swaan
Redactie-adres: p/a Singel 464, NL-1017 AW Amsterdam
Uitgever: Uitgeverij De Groene Amsterdammer, Singel 464, NL-1017 AW Amsterdam