Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Noachs Kat : Noord-Nederlands tijdschrift voor proza en poëzie

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang [nvt] (2005)
afl. 14 (januari), 40 p. = Gehucht in het Noorden
afl. 15 (april), 80 p. = Duisternis
afl. 16 (september), 40 p.

S. Hassan Golbang Khorasani (redactie), Chris Houwman (eindredactie), Detmer Hubbeling (redactie), Hubert Klaver (redactie), M & H (vormgeving), András Mebius (redactie)
Redactie-adres: De Savornin Lohmanlaan 8a, 9722 HG Groningen
Uitgever: Schrijversvereniging Noachs Kat, Soendastraat 89, 9715 NM Groningen