Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Liter : Christelijk literair tijdschrift

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 20 (2017)
afl. 85 (maart), 80 p.
afl. 86 (juni), 80 p.
afl. 87 (september), 80 p. = G'd
afl. 88 (december), 80 p.

Met gegevens over de auteurs achterin het nummer

Menno van der Beek (redactie), Len Borgdorff (redactie), Stefan van Dierendonck (redactie), Steven van der Gaauw (redactie, tevens vormgeving), Mark de Haan (redactie), Gerda van de Haar (redactie), Timen Kraak (redactie), Els Meeuse (redactie), Christely van Mourik (redactie), Suzanne van Putten (redactie, tevens redactiesecretariaat), Joyce Rondaij (redactie), Janneke van der Veer (redactie, t/m afl. 87)
Redactie-adres: Kortenhoevenseweg 49, NL-4128 CM Lexmond
Uitgever: Stichting Liter, Koningsmantelstraat 22, NL-2805 KE Gouda