Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Das Magazin : Literair tijdschrift

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang [nvt] (2017)
afl. 21 (voorjaar), 99 p. = De vreemdeling
afl. 22 ([nvt]), 99 p. = Dada (über alles)
afl. 23 (herfst), 98 p. = De familie
afl. 24 (winter), 99 p. = De grens

Met gegevens over de auteurs voorin het nummer

Daria Bukvic (redactie, gastredacteur nr. 21), Roland Cos (vormgeving), Michael Danker (vormgeving), Toine Donk (eindredactie), Rindor Golverdingen (vormgeving), Arnon Grunberg (redactie, gastredacteur nr. 22), Isabel Harlaar (redactie), Marscha Holman (redactie), Niek Kessels (vormgeving), Daniël van der Meer (eindredactie), Marja Pruis (redactie, gastredacteur nr. 23), Roman Stikkelorum (vormgeving), Yasmin Veenman (webmaster)
Redactie-adres: Staalstraat 7A, NL-1011 JJ Amsterdam
Uitgever: Das Mag Uitgevers, Staalstraat 7A, NL-1011 JJ Amsterdam