Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Das Magazin : Literair tijdschrift

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang [nvt] (2018)
afl. [25] ([nvt]), 183 p.

Met gegevens over de auteurs voorin het nummer

Roland Cos (vormgeving), Michael Danker (vormgeving), Toine Donk (eindredactie), Floor von Dülmen Krumpelmann (redactie), Rindor Golverdingen (vormgeving), Isabel Harlaar (redactie), Marscha Holman (eindredactie), Niek Kessels (vormgeving), Daniël van der Meer (eindredactie), Roman Stikkelorum (vormgeving)
Redactie-adres: Staalstraat 7A, NL-1011 JJ info@dasmag.nl
Uitgever: Das Mag Uitgevers, Staalstraat 7A, NL-1011 JJ Amsterdam