Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

De Gids

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 182 (2019)
afl. 1 ([nvt]), 39 p. = Volk & Natie
afl. 2 ([nvt]), 39 p. = Rivieren
afl. 3 ([nvt]), 39 p. = Eén voor allen, allen voor één
afl. 4 ([nvt]), 39 p. = Vergeet het!
afl. 5 ([nvt]), 39 p. = Het geslachtelijke onbehagen
afl. 6 ([nvt]), 39 p. = Project Antarctica

Maria Barnas (redactie), Roel Bentz van den Berg (redactie), Fiep van Bodegom (redactie), Piet Gerbrandy (redactie), Floor Koomen (vormgeving), Selin Kusçu (redactiesecretariaat), Edzard Mik (eindredactie), Linda van der Pol (redactiesecretariaat, nr. 2), Adriaan van Veldhuizen (redactie), Wytske Versteeg (redactie, nr. 6), Dirk Vis (redactie), Dirk van Weelden (redactie), Niña Weijers (redactie)
Redactieraad: Hans Maarten van den Brink, Gerlien van Dalen, Adriaan van Dis, Louise O. Fresco, Roland Kupers, Willem Otterspeer, René van Stipriaan
Redactie-adres: p/a Singel 464, NL-1017 AW Amsterdam
Uitgever: Uitgeverij De Groene Amsterdammer, Singel 464, NL-1017 AW Amsterdam