Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Noachs Kat : Noord-Nederlands tijdschrift voor proza en poëzie

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang [nvt] (2001)
afl. 5 (april), 42 p. = Delfzijl
afl. 6 (juli), 42 p.
afl. 7 (november), 42 p.

S. Hassan Golbang Khorasani (redactie), Henk Gruppen (vormgeving), Chris Houwman (eindredactie), Hubert Klaver (redactie), András Mebius (redactie), Henk van der Veen (redactie), René Wubbolts (redactie)
Redactie-adres: Palembangstraat 48a, 9715 LL Groningen
Uitgever: Schrijversvereniging Noachs Kat, Soendastraat 89, 9715 NM Groningen