Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Bunker Hill : Tijdschrift met literatuur

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 4 (2001)
afl. 12a (januari), 63 p.
afl. 13,
afl. 14 (maart), 83 p. = Boekenweek 2001
afl. 15 (juli), 75 p. = Romantisch nummer

Met gegevens over de auteurs achterin het nummer.

Lolies van Grunsven (redactie), Menno Hartman (redactie), Daphne de Heer (redactie), Jasper Henderson (redactie)
Redactieraad: Hans Goedkoop, Oek de Jong, Lisa Kuitert, Annie van den Oever
Redactie-adres: Van Miereveldstraat 1, NL-1071 DW Amsterdam
Uitgever: Stichting Bunker Hill, Postbus 75184, NL-1070 AD Amsterdam