Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Op ruwe planken : Open podium op papier

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 4 (2004/2005)
afl. 1 (augustus 2004), 24 p.
afl. 2 (november 2004), 40 p. = Fabels
afl. 3 (maart 2005), 34 p. = Helden
afl. 4 (mei 2005), 38 p. = Een stad

Sanne van der Beek (redactie, nr. 3), Hedzerd de Boer (eindredactie), Kelly Diederen (redactie), Jennie Frerichs (redactie, t/m nr. 2), Carolien Gerards (redactie, nr. 4), Nieke Roos (vormgeving), Anke Smits (eindredactie, t/m nr. 3, daarna redactielid), Benne van der Velde (redactie, nr. 3), Willem-Sjoerd van Vliet (redactie)
Redactie-adres: Gymnasion -1.310, Heyendaalseweg 141, NL-6525 AJ Nijmegen
Uitgever: Op Ruwe Planken, Gymnasion -1.310, Heyendaalseweg 141, NL-6525 AJ Nijmegen