Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Tzum : Literair tijdschrift

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang [nvt] (2004)
afl. 24 ([nvt]), 48 p. = Het grote L.H. Wiener nummer
afl. 25 ([nvt}), 48 p. = Jubileanummer
afl. 26 ([nvt]), 47 p.
afl. 27 ([nvt]), 48 p. = Plattelandsnummer (niet arcadisch)

Met gegevens over de medewerkers aan de binnenzijde achterplat.

Gideon van Ligten (redactie), Diana Lippe (vormgeving), Peter Middendorp (redactie), Coen Peppelenbos (eindredactie)
Redactie-adres: Jan van Galenstraat 12a, NL-9726 HM Groningen
Uitgever: Uitgeverij Kleine Uil, Aweg 4/1, NL-9718 CS Groningen