Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

De Gids

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 175 (2012)
afl. 0 (voorjaar), [32] p.
afl. 1 ([nvt]), 1-210 p. = De ketens van de schrijver
afl. 2 ([nvt]), 121-224 p. = Het onbehagen bij de man
afl. 3 ([nvt]), [32] p. = Vroeger was alles
afl. 4 ([nvt]), 40 p.
afl. 5 ([nvt]), 39 p. = Stand van de krant
afl. 6 ([nvt]), 39 p. = Arabica : Filosofie, kunst, letteren & revolutie in de Arabische wereld (p. 3-23) / Kafka's 'Urteil' (p. 30-38)
afl. 7 ([nvt]), 39 p. = De Gids 175 jaar

Met ingang van nr. 0 [= tussen 2 en 3] uitgegeven in tabloidformaat bij De Groene Amsterdammer. Met gegevens over de auteurs voorin het nummer

Roel Bentz van den Berg (redactie), Piet Gerbrandy (redactie, vanaf nr. 6), Floor Koomen (vormgeving), Annet Mooij (eindredactie, vanaf nr. 4), Arjen Mulder (redactie, t/m nr. 5), Remco Raben (redactie, t/m nr. 3), Nico Richter (vormgeving, t/m nr. 2), Dirk Vis (redactie), Dirk van Weelden (redactie), Esther Wils (redactiesecretariaat)
Redactieraad: Hans Maarten van den Brink, Gerlien van Dalen (vanaf nr. 0 [= 2]), Adriaan van Dis, Louise O. Fresco, Laurens van Krevelen, Willem Otterspeer, Monika van Paemel, René van Stipriaan, Abram de Swaan
Redactie-adres: p/a Singel 464, NL-1017 AW Amsterdam
Uitgever: Uitgeverij De Groene Amsterdammer, Singel 464, NL-1017 AW Amsterdam