Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Noachs Kat : Noord-Nederlands tijdschrift voor proza en poëzie

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang [nvt] (2002)
afl. 8 (april), 42 p.
afl. 9 (oktober), 38 p.

Mieke-Martje van der Broek (vormgeving, vanaf afl. 9), S. Hassan Golbang Khorasani (redactie), Henk Gruppen (vormgeving, t/m afl. 8), Chris Houwman (eindredactie), Hubert Klaver (redactie), András Mebius (redactie), René Wubbolts (redactie)
Redactie-adres: Palembangstraat 48a, 9715 LL Groningen
Uitgever: Schrijversvereniging Noachs Kat, Soendastraat 89, 9715 NM Groningen