Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Wel : Universitaire werkgroep literatuur en media

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 20 (2003)
afl. 1 (april), 87 p. = Flitsverhalen / Lentecollectie / Reizen
afl. 4 (november), 182 p. = 20 jaar!

Nr. 2 van deze jaargang is een losbladig overzicht van de activiteiten van de Universitaire Werkgroep Literatuur en Media, aangevuld met een publicatielijst van (ex)cursisten. Nr. 3 van deze jaargang is volgens de hoofdredacteur nooit verschenen

Hans Devroe (redactiesecretariaat), Koert Eeckhout (redactie), Tom Kimpe (redactie), Johannes Swings (redactie)
Redactie-adres: Kapucijnenvoer 67/15, B-3000 Leuven
Uitgever: Wel p/a Hans Devroe, Kapucijnenvoer 67/15, B-3000 Leuven