Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Noachs Kat : Noord-Nederlands tijdschrift voor proza en poëzie

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang [nvt] (2003)
afl. 10 (mei), 38 p.
afl. 11 (november), 40 p. = Gekken en dwazen

Mieke-Martje van der Broek (vormgeving, t/m afl. 10), S. Hassan Golbang Khorasani (redactie), Chris Houwman (eindredactie), Detmer Hubbeling (redactie, vanaf afl. 11), Hubert Klaver (redactie), M & H (vormgeving), András Mebius (redactie), René Wubbolts (redactie, t/m alf. 10)
Redactie-adres: Palembangstraat 32, 9715 LL Groningen
Uitgever: Schrijversvereniging Noachs Kat, Soendastraat 89, 9715 NM Groningen