Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Introductie (vervolg)


Deze digitale versie van de Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland (BLTVN) is een voortzetting van de reeks die in boekvorm is verschenen van 1972 tot en met 2000. De reeks werd samengesteld door initiatiefneemster Hilda van Assche, haar medewerker Richard Baeyens (t/m 1996) en Peter de Bode (sinds 1985), medewerker van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

De huidige internetversie wordt samengesteld door de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag) en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL, Gent). Database en website worden onderhouden door de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag), onder verantwoordelijkheid van de afdeling IT en de samenstellers.
Via de website kunt u de tijdschriften doorzoeken met ingang van 2001. In uitzonderlijke gevallen treft u van nieuw opgenomen tijdschriften jaargangen aan die teruggaan tot voor 2001 (bijvoorbeeld Poëzietijdschrift Zanzibar).

De bibliografie biedt meer dan de titel op het eerste gezicht doet vermoeden. Van de opgenomen tijdschriften is de gehele inhoud bibliografisch beschreven. Gedichten, proza, essays, recensies, interviews, kunst en toneelteksten zijn te vinden met behulp van eenvoudige of uitgebreide zoekacties.
Om opgenomen te worden in de bibliografie dient het tijdschrift aan twee criteria te voldoen. Allereerst dient zij een aanzienlijke plaats in te ruimen voor proza en poëzie en vertalingen ervan. Ten tweede moet het tijdschrift aanwezig zijn in bibliotheken verspreid over het taalgebied, of tenminste in één van de beide koninklijke (nationale) bibliotheken.
Literaire tijdschriften die zich richten op één auteur worden niet in de bibliografie opgenomen.

De website biedt dezelfde mogelijkheden als de versie in boekvorm, namelijk een uniek historisch overzicht van de inhoud van de belangrijkste literaire tijdschriften in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast is het mogelijk om dankzij de achterliggende database gericht te zoeken naar specifieke bijdragen, onderwerpen, auteurs en medewerkers, ongeacht in welk tijdschrift of in welk jaar de bijdragen zijn geleverd.
De database biedt tevens de mogelijkheid om gecombineerde zoekacties te verrichten.

De BLTVN ontving voor de periode 2004-2006 een financiële bijdrage van de Nederlandse Taalunie.