Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Zoekvoorbeelden

Veel voorkomende zoekvragen:

Zoek artikelen over een auteur in een specifiek tijdschrift
Zoek naar specifieke recensies
Zoek naar gedichten van een schrijver
Toon de inhoud van een tijdschriftjaargang

De snelle zoeker zal tevreden zijn met het eenvoudige zoekscherm. De database biedt echter ook gecompliceerde zoekmogelijkheden aan. Uiteraard krijgt u minder treffers naarmate u van meerdere zoekmogelijkheden gebruik maakt. Bij de volgende drie voorbeelden dient u het uitgebreide zoekscherm te gebruiken.

Zoek artikelen over een auteur in een specifiek tijdschrift
U wilt alle artikelen over Willem Frederik Hermans die zijn gepubliceerd in De Revisor. Uit de index plaatst u de naam bij 'Persoonsnaam' en een vinkje bij 'Persoon als onderwerp'. U sluit alle Vlaamse titels uit en bij de Nederlandse tijdschriften kiest u De Revisor. Deze zoekactie is verder te verfijnen door op het zoekscherm meerdere keuzemogelijkheden te benutten.
schermafdruk

Zoek naar specifieke recensies
Recensies vindt u door een kenmerkend woord uit de titel van het besproken boek in te vullen bij 'Onderwerp', de auteur van het besproken boek in te vullen bij 'Persoonsnaam' en een vinkje bij 'Recensie' (tevens een vinkje bij 'Essay' vergroot de trefkans). Als voorbeeld gebruiken we een zoekactie naar besprekingen van de roman Siegfried : een zwarte idylle van Harry Mulisch. Deze zoekactie is verder te verfijnen door op het zoekscherm meerdere keuzemogelijkheden te benutten. U zoekt op deze wijze niet alleen naar boekrecensies, maar ook naar besprekingen van bijvoorbeeld literaire websites en tijdschriftafleveringen.
schermafdruk

Zoek naar gedichten van een schrijver
Wilt u weten welke gedichten Joost Zwagerman in 2001 heeft gepubliceerd in de opgenomen tijdschriften, dan plaatst u zijn naam bij 'Persoonsnaam'. Vervolgens vinkt u het genre 'Poëzie' aan, markeert u bij 'Jaar van uitgave' de mogelijkheid 'Gelijk aan' en vult hier 2001 in.
NB: de database bevat in principe geen beschrijvingen van vòòr 2001.
schermafdruk

Toon de inhoud van een tijdschriftjaargang
Om de inhoud van een tijdschriftjaargang te bekijken maakt u geen gebruik van de zoekschermen. In de navigatiebalk klikt u op 'Tijdschriftenlijst'. U krijgt de tijdschrifttitels getoond die in de bibliografie zijn opgenomen. Klikt u op een titel, dan krijgt u algemene informatie over het tijdschrift. Tevens wordt aangegeven welke jaargangen zijn opgenomen. Door op een jaargang te klikken wordt u naar de jaargangbeschrijving geleid. Klikt u op 'Jaargang', dan toont het scherm alle bijdragen, gesorteerd op redactionele bijdragen, poëzie, proza, toneel, essays, recensies, kunst en interviews. Deze presentatie benadert de opzet van de afgesloten gedrukte versie van de bibliografie.
Het is ook mogelijk om op een afzonderlijk nummer te klikken. De presentatie is als bij jaargang, maar is uiteraard beperkt tot de inhoud van die enkele aflevering.