Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Revolver : Driemaandelijks literair tijdschrift

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 31 (2004/2005)
afl. 122 (= 1) (juni 2004), 103 p. = Dichters in het Elzenveld
afl. 122 (bijlage) (juni 2004), [23] p. = Flagrant - Hugo Claus - Jan Vanriet
afl. 123 (= 2) (september 2004), 112 p. = Willem Elsschot
afl. 124 (= 3) (december 2004), 127 p. = Het prozapark
afl. 125 (= 4) (maart 2005), 128 p. = Nieuw-Zeeland. Natuurlijk experiment

Met gegevens over de auteurs

Fran├žois de Bauw (vormgeving), Gerd Segers (hoofdredactie), Suzanne Vreys (redactiesecretariaat)
Redactie-adres: Ludwig Burchardstraat 35, B-2050 Antwerpen
Uitgever: Gerd Segers, Ludwig Burchardstraat 35, B-2050 Antwerpen