Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Parmentier

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 19 (2010)
afl. 1 (maart), 115 p. = Documentaire po√ęzie
afl. 2 (juni), 111 p. = Rechts
afl. 3 (september), 101 p. = After postmodernism
afl. 4 (november), 142 p. = Arjen Duiker

Met gegevens over de medewerkers achterin de afleveringen

Arnoud van Adrichem (eindredactie), Karina Dimitriu (vormgeving), Leon Gommers (redactiesecretariaat)
Redactie-adres: Postbus 1084, NL-6501 BB Nijmegen
Uitgever: Stichting Parmentier, p/a Postbus 1084, NL-6501 BB Nijmegen