Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Liter : Christelijk literair tijdschrift

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 7 (2004)
afl. 31 (maart), 80 p.
afl. 32 (mei), 80 p.
afl. 33 (juli), 80 p.
afl. 34 (oktober), 88 p. = Voor Hans Werkman
afl. 35 (december), 80 p.

Met gegevens over de medewerkers bij de afzonderlijke bijdragen

Marieke Bijl-van Daalen (redactie), Steven van der Gaauw (vormgeving), Gerda van de Haar (redactie), Henk Knol (redactie), Hilbrand Rozema (redactie, t/m nr. 34), Gert van de Wege (redactie), Dirk Zwart (redactie)
Redactie-adres: Wilhelminalaan 6, NL-6717 JJ Ede
Uitgever: Boekencentrum Uitgevers, Postbus 29, NL-2700 AA Zoetermeer