Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

Jaargangvermelding

Deus ex Machina : Tijdschrift voor literatuur en kunst

Klik op de 'Jaargang' voor de volledige inhoud van de jaargang of op een 'afl.' voor de volledige inhoud van de aflevering.
Jaargang 30 (2006)
afl. 116 (maart), 68 p. = International calls. Afrikaanse schrijvers op Europese bodem
afl. 117 (juni), 80 p. = The Fiction Factory: Cinema op papier
afl. 118 (september), 80 p. = Generatie Ground Zero: Amerikaanse schrijvers over 9/11
afl. 119 (december), 80 p. = Melancholie, een oud zeer

Met gegevens over de auteurs

Riet Bots (redactiesecretariaat), Niko van Horenbeeck (vormgeving), Hilde Keteleer (eindredactie), Michiel Kroese (redactie), Kris Lauwereys (redactie), Dirk Leyman (redactie), Jan M. Meier (redactie), Elly Schippers (eindredactie), Erik Verhaar (webmaster)
Redactieraad: Frank Albers, Ilse Logie, Bert De Munck, Elly Schippers, Peter Theunynck, John Vervoort
Redactie-adres: Antwerpse Steenweg 118, B-9100 Sint-Niklaas
Uitgever: Deus ex machina p/a Kris Lauwerys, Korte achteromstraat 9, B-2018 Antwerpen